ეფექტური კომუნიკაციები

ეფექტური კომუნიკაციის ლექციებიდან სტუდენტი მიიღებს საქმიანი კომუნიკაციის შესახებ თეორიულ ცოდნას და გაივარჯიშებს პრაქტიკულ უნარებს, ისწავლის ისეთ კომუნიკაციურ ტექნიკებს, როგორიცაა:

 • ინფორმაციის სწორად გადაცემა
 • აქტიური მოსმენა
 • რთული სიტუაციების მართვა, პრეზენტაცია
 • კლიენტებთან ეფექტური კომუნიკაციის დამყარება და იდეების მომგებიანად წარდგენა

მარკეტინგი

მარკეტინგი პიარსკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციის კურსის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საგანია. მინი კურსს, პიარსკოლაში 4 სალექციო დღე, ჯამში 12 საათი ეთმობა, რომლის დროსაც სტუდენტები შეისწავლიან მარკეტინგის ზოგად საფუძვლებს, კერძოდ:

 • რა არის მარკეტინგი და ვინ არის მარკეტოლოგი
 • რას გულისხმობს მარკეტინგული კვლევა
 • როგორ ხდება მომხმარებლის სეგმენტაცია
 • რა არის და რაში გვჭირდება ტარგეთინგის მატრიცა
 • რა მარკეტინგული არხები არსებობს
 • როგორია პრომოციის სტრატეგიები, საშუალებები და მეთოდები

მარკეტინგული კვლევა

მარკეტინგული კვლევა პიარსკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსის ერთ-ერთი საგანია. მინი კურსს, პიარსკოლაში 2 სალექციო დღე, ჯამში 6 საათი ეთმობა, რომლის დროსაც სტუდენტების შეისწავლიან:

 • რა არის მარკეტინგული კვლევები, კვლევის მეთოდები
 • როგორ ხდება რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მეთოდების შედარება
 • რაოდენობრივი კვლევების მეთოდებს
 • მედიაკვლევებს
 • ხარისხობრივი კვლევის მეთოდებს
 • კვლევის ექსპერიმენტული მეთოდებს
 • კვლევის კონკრეტული მეთოდების არჩევის კრიტერიუმებს
 • კვლევით კომპანიასთან ურთიერთობას
 • კვლევის დროს დაშვებულ შეცდომებს

ბრენდინგი

პიარსკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსის ფარგლებში 4 ლექცია ბრენინდგის მინი კურსს ეთმობა, რომლის დროსაც სტუდენტები შეისწავლიან:

 • რა არის ბრენდინგი
 • რა არის ბრენდის ძირითადი მახასიათებლები
 • ბრენდის ატრიბუტებსა და არქიტექტურას
 • ბრნედის კონსტანტებსა და ნეიმინგს
 • ბრენდის შექმნის მოდელებს
 • ბრენდის შექმნასა და თანდევის გეგმას

პიარი

პიარსკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსის ფარგლებში 8 ლექცია პიარის კურსს ეთმობა, რომლის განმავლობაში სტუდენტები შეისწავლიან:

 • კავშირსა და განსხვავევებს: მარკეტინგს, რეკლამას, პიარსა და პროპაგანდას შორის
 • პიარ-სამსახურის ფუნქციებსა და მის შიდა სტრუქტურას
 • პიარის განვითარების ისტორიასა და ეტაპებს
 • პიარ კამპანიის დაგეგმვას
 • კვლევის მნიშვნელობას პიარში
 • რეპუტაციულ მენეჯმენტსა და მედიასთან ურთიერთობას
 • კრიზის მართვას
 • შიდა პიარსა და ინტერნეტ კომუნიკაციებს
 • ბრიფის მომზადებას

სოციალური მედია

პიარსკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსის ფარგლებში სოციალურ მედიას 2 ლექცია ეთმობა, რომლის განმავლობაშიც სტუდენტები გაეცნობიან:

 • რა არის სოციალური მედია, რაში იყენებენ მას საქართველოში და ქვეყნის ფარგლებს გარეთ
 • რითი განსხვავდება სოციალური მედია ტრადიციული მედია საშუალებებისგან
 • რა არის სოციალური მედიის დადებითი და უარყოფითი მხარეები
 • სოციალური მედია ქსელები, მათი მნიშვნელობა და გამოყენების წესები
 • როგორია პიარი სოციალურ მედიაში
 • როგორ ხდება სოციალური პლატფორმის შექმნა, კონცეფციის შემუშავება
 • რა არის სოციალური მედიის სტრატეგიის მნიშვნელობა

ამბის თხრობის ხერხები

ქვეკურსი “ამბის თხრობის ხერხები” ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსს 2020 წლიდან დაემატა. ქვეკურსს 2 სალექციო დღე ეთმობა და მის ფარგლებში სტუდენტები გაეცნობიან:

 • ამბის თხრობის განსხავავებულს ხერხებს
 • როგორ მოახდინოთ გავლენა სხვადასხვა ამბებით
 • შეიძლება თუ არა ყველაფერი იყოს ამბავი?
 • თანამედროვე გამოწვევები და სირთულეები storyteller-ბისთვის

ივენთ მენეჯმენტი

პიარსკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსის ფარგლებში ივენთ მენეჯმენტს 2 ლექცია ეთმობა, რომლის დროსაც სტუდენტების შეისწავლიან:

 • რა არის ივენთი
 • ივენთის წარმატების განმსაზღვრელ ფაქტორებს
 • ივენთის დაგეგმვას
 • ღონისძიების ბიუჯეტის შედგენას
 • ივენთის მოსამზადებელ სამუშაოებს
 • ღონისძიებების ეფექტურობის განსაზღვრას
 • საინფორმაციო მხარდაჭერას

მედია მენეჯმენტი

პიარსკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსის ფარგლებში მედია მენეჯმენტს 2 ლექცია ეთმობა, რომლის დროსაც სტუდენტების შეისწავლიან:

 • მედიის მუშაობის პრინციპებს
 • ინფორმაციის აგებისა და თანმიმდევრობით დალაგების პრინციპს
 • მედიის დანიშნულებას
 • მედიასთან ურთიერთობის ცოცხალ მაგალითებს
 • სიუჟეტის აწყობის სქემას

რეკლამა და მედია განთავსება

რეკლამისა და მედია განთავსების ლექციას პიარსკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსის ფარგლებში 2 ლექცია ეთმობა, რომლის დროსაც სტუდენტები შეისწავლიან:

 • რა არის მედია დაგეგმარება
 • როგორ ხდება მედიაფლენერთან კომუნიკაცია
 • შეისწავლიან ტერმინოლოგიებს
 • განიხილავენ რეალურ ქეისებს