ეფექტური კომუნიკაციები

ეფექტური კომუნიკაციის ლექციებიდან სტუდენტი მიიღებს საქმიანი კომუნიკაციის შესახებ თეორიულ ცოდნას და გაივარჯიშებს პრაქტიკულ უნარებს, ისწავლის ისეთ კომუნიკაციურ ტექნიკებს, როგორიცაა:

 • ეფექტური კომუნიკაციის პროცესი
 • კომუნიკაციის მიზნები და დონეები
 • რეალობის სუბიექტურობა
 • ინფორმაციის გადაცემისა და აღქმის ვარიანტები
 • მოსმენის ტიპები – აქტიური და პასიური მოსმენის ტექნიკა
 • შეკითხვების ტიპები
 • უკუკავშირის ტექნიკა
 • პრეზენტაციის ტექნიკა/არავერბალური კომუნიკაცია

მარკეტინგი

მარკეტინგი პიარსკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციის კურსის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საგანია. მინი კურსს, პიარსკოლაში 4 სალექციო დღე, ჯამში 12 საათი ეთმობა, რომლის დროსაც სტუდენტები შეისწავლიან მარკეტინგის ზოგად საფუძვლებს, კერძოდ:

 • რა არის მარკეტინგი და ვინ არის მარკეტოლოგი
 • რას გულისხმობს მარკეტინგული კვლევა
 • როგორ ხდება მომხმარებლის სეგმენტაცია
 • რა არის და რაში გვჭირდება ტარგეთინგის მატრიცა
 • რა მარკეტინგული არხები არსებობს
 • როგორია პრომოციის სტრატეგიები, საშუალებები და მეთოდები

მარკეტინგული კვლევა

მარკეტინგული კვლევა პიარსკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსის ერთ-ერთი საგანია. მინი კურსს, პიარსკოლაში 2 სალექციო დღე, ჯამში 6 საათი ეთმობა, რომლის დროსაც სტუდენტების შეისწავლიან:

 • სოციალური კვლევის ეთიკა
 • კვლევის ტიპები და მეთოდები
 • რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები
 • ძირითადი ცნებები და გამოყენება
 • თვისობრივი კვლევის მეთოდები, ფოკუს ჯგუფები, სიღრმისეული ინტერვიუ
 • რაოდენობრივი და თვისობრივი მეთოდების შედარება
 • კვლევის ექსპერიმენტული და შერეული მეთოდების შედარება
 • კვლევის კონკრეტული მეთოდების არჩევის კრიტერიუმები

ბრენდინგი

პიარსკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსის ფარგლებში 4 ლექცია ბრენინდგის მინი კურსს ეთმობა, რომლის დროსაც სტუდენტები შეისწავლიან:

 • ბრენდინგის მოკლე ისტორია, განმარტება
 • რა არის ბრენდინგი
 • ბრენდების დაპირება
 • ბრენდ ქცევის ეტაპები
 • ბრენდინგის ძირითადი კითხვები
 • იდეალური ბრენდი
 • სეგმენტირება
 • ბრენდის მახასიათებლები
 • ბრენდის პოზიციონირება და პოზიციონერების კონცეფცია
 • ბრენდინგის ბორბალი
 • 4D ბრენდინგი
 • ნეიმინგი, ლოგოტიპი და შეფუთვა
 • რებრენდინგი

პიარი

პიარსკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსის ფარგლებში 8 ლექცია პიარის კურსს ეთმობა, რომლის განმავლობაში სტუდენტები შეისწავლიან:

 

 • PR – ის განმარტება, მიზანი და დანიშნულება
 • PR – ის ფოკუსი, ფაბლისითი, იმიჯი და რეპუტაცია
 • თანამედროვე PR – ის გამოწვევები, რა შემთხვევაშია PR ეფექტის მომტანი
 • ეფექტური და არაეფექტური PR – ის მაგალითები
 • PR და ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები
 • PR – ის ძირითადი ფუნქციები და საკომუნიკაციო ინსტრუმენტები
 • PR როგორც მენეჯერული ფუნქცია
 • კამპანიის დაგეგმვის მნიშვნელობა
 • დაგეგმვის 8 – ნაბიჯიანი მეთოდოლოგიის გაცნობა
 • სიტუაციური ანალიზი, საკომუნიკაციო ამოცანები, სამიზნე აუდიტორიები
 • კამპანიის ძირითადი მესიჯები, საკომუნიკაციო არხები
 • კამპანიის ტაქტიკა – საკომუნიკაციო გეგმა და კომპანიის შეფასების კრიტერიუმები
 • პიარის ძირითადი არსი, თანამედროვე პიარი და სტრატკომი
 • სტერეოტიპების როლი პიარში
 • მედიასთან ურთიერთობის უპირატესობა, მედიასთან ურთიერთობის ფორმები/მეთოდები
 • მედია ივენთები
 • პრესრელიზი და მისი შედგენა
 • პრესკონფერენცია და მისი ორგანიზება
 • საკომუნიკაციო კრიზისები
 • კრიზისების მართვის ძირითადი მიდგომები და მექანიზმები
 • შიდა პიარის არსი და მართვა
 • შიდა პიარის ინსტრუმენტები და დაგეგმვა
 • თანამედროვე CSR და ქველმოქმედება
 • თანამედროვე CSR და სპონსორობის კომუნიკაცია

სოციალური მედია

პიარსკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსის ფარგლებში სოციალურ მედიას 2 ლექცია ეთმობა, რომლის განმავლობაშიც სტუდენტები გაეცნობიან:

 • რა ეტაპებს მოიცავს სოციალურ მედიაში კომუნიკაციის დაგეგმა
 • როგორ უნდა შევადგინოთ და რა ეტაპებს მოიცავს ბრიფი
 • რა არის AD სტრატეგია და მისი შემუშავება
 • რა არის და როგორ უნდა შემუშავდეს კონტენტ სტრატეგია და კონტენტ კალენდარი
 • ბრიფის შედგენა

ამბის თხრობის ხერხები

ქვეკურსი “ამბის თხრობის ხერხები” ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსს 2020 წლიდან დაემატა. ქვეკურსს 2 სალექციო დღე ეთმობა და მის ფარგლებში სტუდენტები გაეცნობიან:

 • ამბის თხრობის განსხავავებული ხერხები
 • ამბის თხრობა, როგორც საგანი და საჭიროება, მაგალითები
 • წესები და უნარების მაგალითები
 • ემოციებისა და თავგადასავლების მაგალითები
 • ჰიჩკოკის წესი და ყველაზე უჩვეულეო ხერხები მაგალითებით
 • მიზანი და საშუალება – რატომ ამბის თხრობა
 • აუდიტორია და ამბავი
 • ამბავი წარმატებისთვის

ივენთმენეჯმენტი

პიარსკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსის ფარგლებში ივენთ მენეჯმენტს 2 ლექცია ეთმობა, რომლის დროსაც სტუდენტების შეისწავლიან:

 • ივენთმენეჯერების პროფესია და როლი
 • ივენთის მიზნების ფორმულირება
 • ივენთი და მასზე მოწვევის ზოგად ხერხები/წესები
 • ივენთის გაშუქება და პიარი
 • ღონისძიების დეველოპმენტი და გუნდის წევრებისთვის ამოცანების გასაზღვრა
 • ივენთის action გეგმის შედგენა და თაიმინგი
 • შეთავაზების და ბიუჯეტის განსაზღვრა
 • პრეზენტაცია და ივენთის წინასწარი ჩვენება
 • რისკები ივენთებში და სათადარიგო სცენა

მედია მენეჯმენტი

პიარსკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსის ფარგლებში მედია მენეჯმენტს 2 ლექცია ეთმობა, რომლის დროსაც სტუდენტების შეისწავლიან:

 • მედია პროდუქტები
 • მედია გეგმის შედგენა
 • ალტერნატიული მედია
 • მედიას კრიზისის დრო

რეკლამა და მედია დაგეგმარება

რეკლამისა და მედია დაგეგმარების ლექციას პიარსკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსის ფარგლებში 2 ლექცია ეთმობა, რომლის დროსაც სტუდენტები შეისწავლიან:

 • რეკლამის განსხვავებულ მეთოდები
 • რეკლამის ეფექტურობის პარამეტრები
 • კლიენტის ბრიფი
 • ინსაითი
 • მედია არხების ნაირსახეობა
 • ბაზრის მიმოხილვა
 • თითოეული არხის გამოყენების მაგალითები და ეფექტურობის ანალიზი