მაია ძირკველიშვილი
პიარსკოლის დამფუძნებელი
თინათინ სამყურაშვილი
პიარსკოლის მენეჯერი
სოსო გალუმაშვილი
პიარსკოლის დამფუძნებელი
რ. მაიკლ ქაუგილი
ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის (GAU) პრეზიდენტი