2021 წლიდან: 

 • შპს “ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის” სტუდენტებზე და კურსდამთავრებულებზე , ასევე,  ვისაც  ქართულ – ამერიკულ უნივერსიტეტში გავლილი აქვს სხვა სასერტიფიკატო კურსი, ან არის პიარ ფონდის “ჯეპრას” წევრი ვრცელდება 20% ფასდაკლება.

2020 წლის გაზაფხულის კურსი : 2020  წლის 30 მარტიდან – 2020  წლის 4 ივლისი
“GAU-თბილისის პიარსკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურის საფასური შეადგენს 1800 (ერთი ათას რვაასი ) ლარს.
ფასდაკლებები :

 • 2020 წლის 29 თებერვლამდე რეგისტრაციის და 30 მარტის ჩათვლით მინიმუმ 550 (ხუთასორმოცდაათი) ლარის გადახდის შემთხვევაში კურსის ღირებულება შედგენს 1650 (ერთი ათს ექვსასორმოცდაათი) ლარს.
 • შპს “ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის” სტუდენტებზე და კურსდამთავრებულებზე , ასევე,  ვისაც  ქართულ – ამერიკულ უნივერსიტეტში გავლილი აქვს სხვა სასერტიფიკატო კურსი, ან არის პიარ ფონდის “ჯეპრას” წევრი ვრცელდება 20% ფასდაკლება.

2020 წლის ზამთრის კურსი : 2020  წლის 20 იანვრიდან – 2020  წლის 20  აპრილი
“GAU-თბილისის პიარსკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურის საფასური შეადგენს 1800 (ერთი ათას რვაასი ) ლარს.
ფასდაკლებები :

 • 2019 წლის 20 დეკემბრამდე რეგისტრაციის და 27 დეკემბრის ჩათვლით მინიმუმ 550 (ხუთასორმოცდაათი) ლარის გადახდის შემთხვევაში კურსის ღირებულება შედგენს 1650 (ერთი ათს ექვსასორმოცდაათი) ლარს.
 • შპს “ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის” სტუდენტებზე და კურსდამთავრებულებზე , ასევე,  ვისაც  ქართულ – ამერიკულ უნივერსიტეტში გავლილი აქვს სხვა სასერტიფიკატო კურსი, ან არის პიარ ფონდის “ჯეპრას” წევრი ვრცელდება 20% ფასდაკლება.

2019 წლის შემოდგომის კურსი : 2019 წლის 17 სექტემბერი – 2019 წლის 22 დეკემბერი
“GAU-თბილისის პიარსკოლის” ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურის საფასური შეადგენს 1800 (ერთი ათას რვაასი ) ლარს.
ფასდაკლებები :

 • 2019 წლის 15 მაისამდე რეგისტრაციის და 31 მისის  ჩათვლით მინიმუმ 450 (ოთასორმოცდაათი) ლარის გადახდის შემთხვევაში კურსის ღირებულება შედგენს 1350 (ერთი ათს სამას ორმოცდაათი) ლარს.
 • 2019 წლის 15 ივნისამდე რეგისტრაციის და 15 ივლისის ჩათვლით მინიმუმ 500 (ხუთასი) ლარის გადახდის შემთხვევაში კურსის ღირებულება შედგენს  1500 (ერთი ათას ხუთასი) ლარს.
 •  შპს “ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის” სტუდენტებზე და კურსდამთავრებულებზე , ასევე,  ვისაც  ქართულ – ამერიკულ უნივერსიტეტში გავლილი აქვს სხვა სასერტიფიკატო კურსი, ან არის პიარ ფონდის “ჯეპრას” წევრი ვრცელდება 20% ფასდაკლება.

2018 შემოდგომის კურსი :  2018 წლის 17 სექტემბრი – 2018 წლის 31 დეკემბერი 
“GAU-თბილისის პიარსკოლის” ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსის საფასური შეადგენს 1200 (ერთი ათას ორასი) ლარს.

ფასდაკლებები

 •  სასწავლო კურსის დაწყებამდე თანხის სრულად, წინასწარ გადახდის შემთხვევაში კურსის ღირებულება შეადგენს 1080 (ერთი ათას ოთხმოცი) ლარს.
 •   შპს “ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის” სტუდენტებზე და კურსდამთავრებულებზე , ასევე,  ვისაც  ქართულ – ამერიკულ უნივერსიტეტში გავლილი აქვს სხვა სასერტიფიკატო კურსი ან არის პიარ ფონდის “ჯეპრას” წევრი ვრცელდება 20% ფასდაკლება.
 •  სხვა ნებისმიერი უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებზე ვრცელდება 10% იანი ფასდაკლება.

2019 წლის ზამთრის კურსი :  2019 წლის 21 იანვრი – 2019 წლის 20 აპრილი
“GAU-თბილისის პიარსკოლის” ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსის საფასური შეადგენს 1500 (ერთი ათას ხუთასი) ლარს.

ფასდაკლებები:

 • 2018 წლის 20 ნოემბრის ჩათვლით მინიმუმ 400 (ოთხასი)  ლარის გადახდის შემთხვევაში მსმენელი ისარგებლებს 20% ფასდაკლებით.
 • 2019 წლის 17 იანვრის ჩათვლით მინიმუმ 450 (ოთხასორმოცდაათი ) ლარის გადახდის შემთხვევაში მსმენელი ისარგებლებს 10% ფასდაკლებით.
 •  შპს “ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის” სტუდენტებზე და კურსდამთავრებულებზე , ასევე,  ვისაც  ქართულ – ამერიკულ უნივერსიტეტში გავლილი აქვს სხვა სასერტიფიკატო კურსი, ან არის პიარ ფონდის “ჯეპრას” წევრი ვრცელდება 20% ფასდაკლება.

2019 წლის გაზაფხული კურსი :  2019 წლის 1 აპრილი – 1 ივლისი
“GAU-თბილისის პიარსკოლის” ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსის საფასური შეადგენს 1500 (ერთი ათას ხუთასი) ლარს.

ფასდაკლებები :

 • 2019 წლის 15 მარტის ჩათვლით მინიმუმ 450 (ოთხასორმოცდაათი) ლარის გადახდის შემთხვევაში მსმენელი ისარგებლებს 10% ფასდაკლებით.
 •  შპს “ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის” სტუდენტებზე და კურსდამთავრებულებზე , ასევე,  ვისაც  ქართულ – ამერიკულ უნივერსიტეტში გავლილი აქვს სხვა სასერტიფიკატო კურსი, ან არის პიარ ფონდის “ჯეპრას” წევრი ვრცელდება 20% ფასდაკლება.