რეკლამა და მედია დაგეგმარება

რეკლამისა და მედია დაგეგმარების ლექციას პიარსკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსის ფარგლებში 2 ლექცია ეთმობა, რომლის დროსაც სტუდენტები შეისწავლიან:

  • რეკლამის განსხვავებულ მეთოდები
  • რეკლამის ეფექტურობის პარამეტრები
  • კლიენტის ბრიფი
  • ინსაითი
  • მედია არხების ნაირსახეობა
  • ბაზრის მიმოხილვა
  • თითოეული არხის გამოყენების მაგალითები და ეფექტურობის ანალიზი