რეკლამა და მედია განთავსება

რეკლამისა და მედია განთავსების ლექციას პიარსკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსის ფარგლებში 2 ლექცია ეთმობა, რომლის დროსაც სტუდენტები შეისწავლიან:

  • რა არის მედია დაგეგმარება
  • როგორ ხდება მედიაფლენერთან კომუნიკაცია
  • შეისწავლიან ტერმინოლოგიებს
  • განიხილავენ რეალურ ქეისებს