რეკლამა და მედია განთავსება -

რეკლამა და მედია განთავსება

რეკლამა და მედია განთავსება

რეკლამისა და მედია განთავსების ლექციას პიარსკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსის ფარგლებში 2 ლექცია ეთმობა, რომლის დროსაც სტუდენტები შეისწავლიან:

🔹რა არის მედია დაგეგმარება

🔹როგორ ხდება მედიაფლენერთან კომუნიკაცია

🔹შეისწავლიან ტერმინოლოგიებს

🔹განიხილავენ რეალურ ქეისებს