მარკეტინგული კვლევა

მარკეტინგული კვლევა პიარსკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსის ერთ-ერთი საგანია. მინი კურსს, პიარსკოლაში 2 სალექციო დღე, ჯამში 6 საათი ეთმობა, რომლის დროსაც სტუდენტების შეისწავლიან:

  • რა არის მარკეტინგული კვლევები, კვლევის მეთოდები
  • როგორ ხდება რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მეთოდების შედარება
  • რაოდენობრივი კვლევების მეთოდებს
  • მედიაკვლევებს
  • ხარისხობრივი კვლევის მეთოდებს
  • კვლევის ექსპერიმენტული მეთოდებს
  • კვლევის კონკრეტული მეთოდების არჩევის კრიტერიუმებს
  • კვლევით კომპანიასთან ურთიერთობას
  • კვლევის დროს დაშვებულ შეცდომებს