მარკეტინგული კვლევა -

მარკეტინგული კვლევა

მარკეტინგული კვლევა

მარკეტინგული კვლევა პიარსკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსის ერთ-ერთი საგანია. მინი კურსს, პიარსკოლაში 2 სალექციო დღე, ჯამში 6 საათი ეთმობა, რომლის დროსაც სტუდენტების შეისწავლიან:

🔹რა არის მარკეტინგული კვლევები, კვლევის მეთოდები

🔹როგორ ხდება რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მეთოდების შედარება

🔹 რაოდენობრივი კვლევების მეთოდებს

🔹მედიაკვლევებს

🔹ხარისხობრივი კვლევის მეთოდებს

🔹კვლევის ექსპერიმენტული მეთოდებს

🔹კვლევის კონკრეტული მეთოდების არჩევის კრიტერიუმებს

🔹კვლევით კომპანიასთან ურთიერთობას

🔹კვლევის დროს დაშვებულ შეცდომებს