მარკეტინგული კვლევა

მარკეტინგული კვლევა პიარსკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსის ერთ-ერთი საგანია. მინი კურსს, პიარსკოლაში 2 სალექციო დღე, ჯამში 6 საათი ეთმობა, რომლის დროსაც სტუდენტების შეისწავლიან:

  • სოციალური კვლევის ეთიკა
  • კვლევის ტიპები და მეთოდები
  • რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები
  • ძირითადი ცნებები და გამოყენება
  • თვისობრივი კვლევის მეთოდები, ფოკუს ჯგუფები, სიღრმისეული ინტერვიუ
  • რაოდენობრივი და თვისობრივი მეთოდების შედარება
  • კვლევის ექსპერიმენტული და შერეული მეთოდების შედარება
  • კვლევის კონკრეტული მეთოდების არჩევის კრიტერიუმები