ბრენდინგი -

ბრენდინგი

ბრენდინგი

პიარსკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსის ფარგლებში 4 ლექცია ბრენინდგის მინი კურსს ეთმობა, რომლის დროსაც სტუდენტები შეისწავლიან:

🔹რა არის ბრენდინგი

🔹რა არის ბრენდის ძირითადი მახასიათებლები

🔹ბრენდის ატრიბუტებსა და არქიტექტურას

🔹ბრნედის კონსტანტებსა და ნეიმინგს

🔹ბრენდის შექმნის მოდელებს

🔹ბრენდის შექმნასა და თანდევის გეგმას