ბრენდინგი

პიარსკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსის ფარგლებში 4 ლექცია ბრენინდგის მინი კურსს ეთმობა, რომლის დროსაც სტუდენტები შეისწავლიან:

  • რა არის ბრენდინგი
  • რა არის ბრენდის ძირითადი მახასიათებლები
  • ბრენდის ატრიბუტებსა და არქიტექტურას
  • ბრნედის კონსტანტებსა და ნეიმინგს
  • ბრენდის შექმნის მოდელებს
  • ბრენდის შექმნასა და თანდევის გეგმას