ეფექტური კომუნიკაციები -

ეფექტური კომუნიკაციები

ეფექტური კომუნიკაციები

ეფექტური კომუნიკაციის ლექციებიდან სტუდენტი მიიღებს საქმიანი კომუნიკაციის შესახებ თეორიულ ცოდნას და გაივარჯიშებს პრაქტიკულ უნარებს, ისწავლის ისეთ კომუნიკაციურ ტექნიკებს, როგორიცაა:

🔹ინფორმაციის სწორად გადაცემა

🔹აქტიური მოსმენა

🔹რთული სიტუაციების მართვა, პრეზენტაცია

🔹კლიენტებთან ეფექტური კომუნიკაციის დამყარება და იდეების მომგებიანად წარდგენა