ეფექტური კომუნიკაციები

ეფექტური კომუნიკაციის ლექციებიდან სტუდენტი მიიღებს საქმიანი კომუნიკაციის შესახებ თეორიულ ცოდნას და გაივარჯიშებს პრაქტიკულ უნარებს, ისწავლის ისეთ კომუნიკაციურ ტექნიკებს, როგორიცაა:

  • ინფორმაციის სწორად გადაცემა
  • აქტიური მოსმენა
  • რთული სიტუაციების მართვა, პრეზენტაცია
  • კლიენტებთან ეფექტური კომუნიკაციის დამყარება და იდეების მომგებიანად წარდგენა