მარკეტინგი -

მარკეტინგი

მარკეტინგი

მარკეტინგი პიარსკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციის კურსის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საგანია. მინი კურსს, პიარსკოლაში 4 სალექციო დღე, ჯამში 12 საათი ეთმობა, რომლის დროსაც სტუდენტები შეისწავლიან მარკეტინგის ზოგად საფუძვლებს, კერძოდ:

🔹რა არის მარკეტინგი და ვინ არის მარკეტოლოგი

🔹რას გულისხმობს მარკეტინგული კვლევა

🔹როგორ ხდება მომხმარებლის სეგმენტაცია

🔹რა არის და რაში გვჭირდება ტარგეთინგის მატრიცა

🔹რა მარკეტინგული არხები არსებობს

🔹როგორია პრომოციის სტრატეგიები, საშუალებები და მეთოდები