მარკეტინგი

მარკეტინგი პიარსკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციის კურსის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საგანია. მინი კურსს, პიარსკოლაში 4 სალექციო დღე, ჯამში 12 საათი ეთმობა, რომლის დროსაც სტუდენტები შეისწავლიან მარკეტინგის ზოგად საფუძვლებს, კერძოდ:

  • რა არის მარკეტინგი და ვინ არის მარკეტოლოგი
  • რას გულისხმობს მარკეტინგული კვლევა
  • როგორ ხდება მომხმარებლის სეგმენტაცია
  • რა არის და რაში გვჭირდება ტარგეთინგის მატრიცა
  • რა მარკეტინგული არხები არსებობს
  • როგორია პრომოციის სტრატეგიები, საშუალებები და მეთოდები