ამბის თხრობის ხერხები

ქვეკურსი “ამბის თხრობის ხერხები” ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსს 2020 წლიდან დაემატა. ქვეკურსს 2 სალექციო დღე ეთმობა და მის ფარგლებში სტუდენტები გაეცნობიან:

  • ამბის თხრობის განსხავავებულს ხერხებს
  • როგორ მოახდინოთ გავლენა სხვადასხვა ამბებით
  • შეიძლება თუ არა ყველაფერი იყოს ამბავი?
  • თანამედროვე გამოწვევები და სირთულეები storyteller-ბისთვის