ამბის თხრობის ხერხები -

ამბის თხრობის ხერხები

ამბის თხრობის ხერხები

ქვეკურსი “ამბის თხრობის ხერხები” ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსს 2020 წლიდან დაემატა. ქვეკურსს 2 სალექციო დღე ეთმობა და მის ფარგლებში სტუდენტები გაეცნობიან:

🔹ამბის თხრობის განსხავავებულს ხერხებს

🔹როგორ მოახდინოთ გავლენა სხვადასხვა ამბებით

🔹 შეიძლება თუ არა ყველაფერი იყოს ამბავი?

🔹 თანამედროვე გამოწვევები და სირთულეები storyteller-ბისთვის