პიარი

პიარსკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსის ფარგლებში 8 ლექცია პიარის კურსს ეთმობა, რომლის განმავლობაში სტუდენტები შეისწავლიან:

 

 • PR – ის განმარტება, მიზანი და დანიშნულება
 • PR – ის ფოკუსი, ფაბლისითი, იმიჯი და რეპუტაცია
 • თანამედროვე PR – ის გამოწვევები, რა შემთხვევაშია PR ეფექტის მომტანი
 • ეფექტური და არაეფექტური PR – ის მაგალითები
 • PR და ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები
 • PR – ის ძირითადი ფუნქციები და საკომუნიკაციო ინსტრუმენტები
 • PR როგორც მენეჯერული ფუნქცია
 • კამპანიის დაგეგმვის მნიშვნელობა
 • დაგეგმვის 8 – ნაბიჯიანი მეთოდოლოგიის გაცნობა
 • სიტუაციური ანალიზი, საკომუნიკაციო ამოცანები, სამიზნე აუდიტორიები
 • კამპანიის ძირითადი მესიჯები, საკომუნიკაციო არხები
 • კამპანიის ტაქტიკა – საკომუნიკაციო გეგმა და კომპანიის შეფასების კრიტერიუმები
 • პიარის ძირითადი არსი, თანამედროვე პიარი და სტრატკომი
 • სტერეოტიპების როლი პიარში
 • მედიასთან ურთიერთობის უპირატესობა, მედიასთან ურთიერთობის ფორმები/მეთოდები
 • მედია ივენთები
 • პრესრელიზი და მისი შედგენა
 • პრესკონფერენცია და მისი ორგანიზება
 • საკომუნიკაციო კრიზისები
 • კრიზისების მართვის ძირითადი მიდგომები და მექანიზმები
 • შიდა პიარის არსი და მართვა
 • შიდა პიარის ინსტრუმენტები და დაგეგმვა
 • თანამედროვე CSR და ქველმოქმედება
 • თანამედროვე CSR და სპონსორობის კომუნიკაცია