მედია მენეჯმენტი

პიარსკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსის ფარგლებში მედია მენეჯმენტს 2 ლექცია ეთმობა, რომლის დროსაც სტუდენტების შეისწავლიან:

  • მედიის მუშაობის პრინციპებს
  • ინფორმაციის აგებისა და თანმიმდევრობით დალაგების პრინციპს
  • მედიის დანიშნულებას
  • მედიასთან ურთიერთობის ცოცხალ მაგალითებს
  • სიუჟეტის აწყობის სქემას