მედია მენეჯმენტი

პიარსკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსის ფარგლებში მედია მენეჯმენტს 2 ლექცია ეთმობა, რომლის დროსაც სტუდენტების შეისწავლიან:

  • მედია პროდუქტები
  • მედია გეგმის შედგენა
  • ალტერნატიული მედია
  • მედიას კრიზისის დრო