მედია მენეჯმენტი -

მედია მენეჯმენტი

მედია მენეჯმენტი

პიარსკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსის ფარგლებში მედია მენეჯმენტს 3 ლექცია ეთმობა, რომლის დროსაც სტუდენტების შეისწავლიან:

🔹მედიის მუშაობის პრინციპებს

🔹ინფორმაციის აგებისა და თანმიმდევრობით დალაგების პრინციპს

🔹მედიის დანიშნულებას

🔹მედიასთან ურთიერთობის ცოცხალ მაგალითებს

🔹სიუჟეტის აწყობის სქემას