სოციალური მედია

პიარსკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსის ფარგლებში სოციალურ მედიას 2 ლექცია ეთმობა, რომლის განმავლობაშიც სტუდენტები გაეცნობიან:

  • რა არის სოციალური მედია, რაში იყენებენ მას საქართველოში და ქვეყნის ფარგლებს გარეთ
  • რითი განსხვავდება სოციალური მედია ტრადიციული მედია საშუალებებისგან
  • რა არის სოციალური მედიის დადებითი და უარყოფითი მხარეები
  • სოციალური მედია ქსელები, მათი მნიშვნელობა და გამოყენების წესები
  • როგორია პიარი სოციალურ მედიაში
  • როგორ ხდება სოციალური პლატფორმის შექმნა, კონცეფციის შემუშავება
  • რა არის სოციალური მედიის სტრატეგიის მნიშვნელობა