სოციალური მედია

პიარსკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსის ფარგლებში სოციალურ მედიას 2 ლექცია ეთმობა, რომლის განმავლობაშიც სტუდენტები გაეცნობიან:

  • რა ეტაპებს მოიცავს სოციალურ მედიაში კომუნიკაციის დაგეგმა
  • როგორ უნდა შევადგინოთ და რა ეტაპებს მოიცავს ბრიფი
  • რა არის AD სტრატეგია და მისი შემუშავება
  • რა არის და როგორ უნდა შემუშავდეს კონტენტ სტრატეგია და კონტენტ კალენდარი
  • ბრიფის შედგენა