სოციალური მედია -

სოციალური მედია

სოციალური მედია

პიარსკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსის ფარგლებში სოციალურ მედიას 2 ლექცია ეთმობა, რომლის განმავლობაშიც სტუდენტები გაეცნობიან:

🔹რა არის სოციალური მედია, რაში იყენებენ მას საქართველოში და ქვეყნის ფარგლებს გარეთ

🔹რითი განსხვავდება სოციალური მედია ტრადიციული მედია საშუალებებისგან

🔹რა არის სოციალური მედიის დადებითი და უარყოფითი მხარეები

🔹სოციალური მედია ქსელები, მათი მნიშვნელობა და გამოყენების წესები

🔹როგორია პიარი სოციალურ მედიაში

🔹როგორ ხდება სოციალური პლატფორმის შექმნა, კონცეფციის შემუშავება

🔹რა არის სოციალური მედიის სტრატეგიის მნიშვნელობა