ნინო ჩიჩუა პიარსკოლის შესახებ

 1. თქვენი აზრით, რა უპირატესობები აქვს გაუ-თბილისის პიარსკოლას და რატომ უნდა ჩააბარონ აქ?

გაუ-თბილისის პიარკოლის სასწავლო პროგრამა ძალიან მრავალფეროვანი და მულტი-დისციპლინურია.  მოიცავს ყველა იმ საგანს და მიმართულებას, რაც უკავშირდება ბრენდის სტიმულირებასა და მის წარმატებით პოზიციონირებას ბაზარზე.

პრაქტიკოს ტრენერთა გუნდი და მათი მრავალწლიანი გამოცდილება საშუალებას აძლევს  სტუდენტებს, თეორიულ ცოდნასთან ერთად, პრაქტიკულ ქეისებს გაეცნონ და ასევე ეზიარონ თანამედროვე ტენდენციებს მარკეტინგისა და ციფრული კომუნიკაციების დინამიურ სამყაროში. სასწავლო პროცესი ინტერაქტიულ ხასიათს ატარებს, სადაც სტუდენტების ჩართულობა საკმაოდ მაღალია, საინტერესოა სტუდენტების მიერ გაზიარებული მაგალითების მოსმენა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და სასარგებლოა კურსის განმავლობაში შეძენილი კონტაქტები და ის ადამიანები, რომლებიც აუცილებლად გამოადგებათ სტუდენტებს მომავალ საქმიანობაში.

პიარსკოლის 12 წლიანი გამოცდილება არ არის ცოტა იმისათვის, რომ თამამად ისაუბრო გაუ-თბილისის პიარსკოლის კონკურენტულ უპირატესობასა და სიძლიერეზე.

 1. რას მიიღებს სტუდენტი თქვენი ლექციებიდან და როგორ გამოიყენებს მიღებულ ცოდნას მომავალ საქმიანობაში?

სტუდენტები გაეცნობიან მარკეტინგის ძირითად საწყისებს და შეისწავლიან იმ კონცეპტუალურ საფუძვლებსა და ანალიტიკურ ინსტრუმენტებს, რასაც სტუდენტები გამოიყენებენ თავიანთი კომპანიის მარკეტინგული სტრატეგიის ეფექტური დაგემვისა და განხორციელებისთვის.

სალექციო კურსი შედგება 3 ძირითადი კომპონენტისგან: ანალიტიკური, სტრატეგიული და ტაქტიკური მარკეტინგი.

კახა მაღრაძე პიარსკოლის შესახებ

 1. თქვენი აზრით, რა უპირატესობები აქვს გაუ-თბილისის პიარსკოლას და რატომ უნდა ჩააბარონ აქ?

ვისაც საკუთარი ცოდნისა და გამოცდილების სისტემატიზაცია უნდა პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციის კუთხით, ან უბრალოდ სურს გაიგოს ის ძირითადი პრინციპები, თუ როგორ მუშაობს თანამედროვე მიზნობრივი კომუნიკაცია საქართველოში და გლობალურად, მე პიარსკოლას ვურჩევდი. გამოცდილი და მცოდნე ლექტორების კომბინაცია თეორიული ცოდნის მიღებისა და რეალური ქეისების განხილვის საშუალებასაძლევს პიარსკოლის სტუდენტებს. ამას ემატება სამთვიანი უწყვეტი პრაქტიკული მუშაობა ჯეპრას თანამშრომლების მენტორობის ქვეშ და ვიღებთ იდეალურ სასწავლო კურსს საქართველოში მოქმედი პიარმენეჯერებისთვის ან იმ ხალხისთვის, ვინც სფეროში შემოსვლით არის დაინტერესებული.

 1. რას მიიღებს სტუდენტი თქვენი ლექციებიდან და როგორ გამოიყენებს მიღებულ ცოდნას მომავალ საქმიანობაში?

ცოდნის გამოყენების ამბავი თავად კურსდამთავრებულზეა დამოკიდებული და მის მონდომებაზე. თუმცა პიარსკოლის სასწავლო კურსი ისეა აწყობილი, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციის მიმართულებით პრაქტიკული უნარების გამომუშავებას სტუდენტებში. ყველა საგანში არის პრაქტიკული ნაწილი და ამასთან ერთად, ის პროექტები, რომლებზეც სტუდენტები მთელი სამი თვის განმავლობაში მუშაობენ, სწორედ საქმისათვის მომზადებაზე არის ორიენტირებული.

თეა გველესიანი პიარსკოლის შესახებ

 1. თქვენი აზრით, რა უპირატესობები აქვს გაუ-თბილისის პიარსკოლას და რატომ უნდა ჩააბარონ აქ?

– გაუ-თბილისის პიარსკოლას აქვს თანამედროვე მეთოდებით სწავლების დიდი გამოცდილება და პროფესიულ სფეროში რეპუტაცია;

– აქ უნდა ჩააბარონ მათ, ვისაც სურს თეორიაზე დაფუძნებული პრაქტიკული ცოდნის მიღება პიარში;

– მხოლოდ პიარსკოლას აქვს ჰარმონიულად შერწყმული შედეგზე ორიენტირებული სწავლება და გართობა;

 1. რას მიიღებს სტუდენტი თქვენი ლექციებიდან და როგორ გამოიყენებს მიღებულ ცოდნას მომავალ საქმიანობაში.

კლიენტებთან ეფექტური კომუნიკაციის დამყარება მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს პიარმენეჯერის საქმიანობის წარმატებას. ეფექტური კომუნიკაციის ლექციებიდან სტუდენტი მიიღებს ცოდნას საქმიანი კომუნიკაციის შესახებ. ისწავლის ისეთ კომუნიკაციურ ტექნიკებს, როგორიცაა: ინფორმაციის სწორად გადაცემა, მოსმენა, შეკითხვების დასმა, რთული სიტუაციების მართვა, საჯარო გამოსვლა.

 1. რას ურჩევდით მათ, ვინც ახლა აკეთებს არჩევანს პიარსკოლაზე?

პიარსკოლის მთელი გუნდი, გელით რომ გაგიზიაროთ ცოდნა, გამოცდილება, გაზარდოს თქვენი პროფესიული თავდაჯერებულობა, გამოავლინოს თქვენი შესაძლებლობები და მხარი დაგიჭიროთ კარიერულ წარმატებაში.

თამარ ცინცაძე პიარსკოლის შესახებ

 1. თქვენი აზრით, რა უპირატესობები აქვს გაუ-თბილისის პიარსკოლას და რატომ უნდა ჩააბარონ აქ?

ვფიქრობ, მეგობრული და უშუალო გარემო მნიშვნელოვანია. ის, რომ სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა ლექტორებთან ჰქონდეთ ახლო ურთიერთობა, ჰკითხონ რჩევები, როგორც სწავლის პროცესში, ასევე სწავლის დასრულების შემდეგ. ამით ისინი იფართოვებენ პროფესიულ წრეს, რაც მომავალში აუცილებლად გამოადგებათ.

 1. რას მიიღებს სტუდენტი თქვენი ლექციებიდან და როგორ გამოიყენებს მიღებულ ცოდნას მომავალ საქმიანობაში. 

გამომდინარე იქიდან, რომ სარეკლამო სააგენტოში მუშაობის გამოცდილება მაქვს, ჩემი სალექციო კურსის ფარგლებში სტუდენტებს სარეკლამო ინსდუსტრიას სწორედ სააგენტოს პერსპექტივიდან ვაჩვენებ. ვცდილობ, ავუხსნა როგორია სინამდვილეში დამკვეთის და სააგენტოს ურთიერთობა, რა შეცდომები არ უნდა დაუშვან ამ ურთიეთობის დროს. მიმოვიხილავ სარეკლამო სფეროს გლობალურ დონეზე და ვაჩვენებ პრაქტიკულ გადაწყვეტებს, სხვადასხვა ვიდეო ქეისებს იმისთვის, რომ სწორი წარმოდგენა შეექმნათ რა ხდება მსოფლიო ბაზარზე, როგორი პროდუქტი იქმნება ჩვენთან, შეადარონ, დაფიქრდნენ და უფრო გაბედული გადაწყვეტილებები მიიღონ.

ეკო ჩუბინიძე პიარსკოლის შესახებ

 1. თქვენი აზრით, რა უპირატესობები აქვს გაუ-თბილისის პიარსკოლას და რატომ უნდა ჩააბარონ აქ?

პიარსკოლა გამოირჩევა ამ სფეროში დიდი გამოცდილების მქონე პრაქტიკოსი ლექტორების სიმრავლით. შესაბამისად, სტუდენტებს გარდა თეორიული ცოდნის მიღებისა, ლექციებზე რეალური ქეისების განხილვის საშუალება აქვთ, რაც უფრო საინტერესოს და ეფექტურს ხდის სასწავლო პროცესს. ამასთანავე, თითოეული ჯგუფი ერთი გუნდია, სტუდენტებსა და ლექტორებს შორის მეგობრული და პარტნიორული ურთიერთობაა, რაც უზრუნველყოფს მათ შორის ინტერეაქციის და სწავლის ხარისხის მუდმივ განვითარებას.

 1. რას მიიღებს სტუდენტი თქვენი ლექციებიდან და როგორ გამოიყენებს მიღებულ ცოდნას მომავალ საქმიანობაში?

ბრენდინგის კურსის განმავლობაში, სტუდენტები რეალური ბრენდების დღეს მიმდინარე ქეისების მაგალითებზე გაანალიზებენ ბრენდინგის მნიშვნელობასა და დანიშნულებას. ისინი მიიღებენ პრაქტიკულ ინსტრუმენტებს, რომლებიც მათ სამომავლოდ დაეხმარება ბრენდინგის პროცესის ამოცანების განსაზღვრასა და პროექტის მართვაში. ბრენდის სტრატეგია, ვიზუალური ბრენდინგი, ვერბალური ბრენდინგი და ბრენდის გაცოცხლება სალექციო კურსის ძირითადი კომპონენტებია. თითოეული მათგანი სტუდენტებს შეუქმნის ცხად წარმოდგენას რა საშუალებებით უნდა შექმნან და მართონ ბრენდები.

 1. რას ურჩევდით მათ, ვინც ახლა აკეთებს პიარსკოლაზე არჩევანს?

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროში წარმატებისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი კომპონენტი ინდუსტრიაში მომუშავე წარმატებულ ადამიანებთან მჭიდრო ურთიერთობების ჩამოყალიბება და არსებული ტრენდების ცოდნაა. ამასთანავე, სწავლის პროცესში მნიშვნელოვანია სტუდენტების პრაქტიკულ სამუშაოებში ჩართულობა. ჩემი რჩევა იქნება, მომავალმა სტუდენტებმა სწორედ ამ საკითხებზე მოიძიონ ინფორმაცია და ამ კრიტერიუმების გათვალისწინებით მიიღონ გადაწყვეტილება არჩევანის გაკეთების დროს.

რატომ პიარსკოლა?

პიარსკოლა – ჩემი ცხოვრების დიდი და ძალიან მაგარი მოვლენაა.

ალბათ 10 წელი იქნება, ან უფრო მეტი, რაც თვალყურს ვადევნებ პიარსკოლის სოციალურ გვერდს და ყოველთვის ჩემთვის გონებაში წარმოვიდგენდი: მე რომ ამ მოვლენის მონაწილე ვიყო. და….

რეალობამ მოლოდინს გადააჭარბა, რადგან აქ დამხვდა პროფესიონალი ლექტორების გუნდი, თავის საქმეზე უზომოდ შეყვარებული ადამიანები, რომლებიც დროს და ენერგიას არ იშურებენ შენი განვითარებისთვის.

თითოეული ლექცია ჩემთვის და ჩემი ჯგუფელებისთვის იყო დღესასწაული, მათი დასრულების შემდეგ მიჩნდებოდა განცდა, ინტერესი, ნეტა შემდეგი რა იქნება?! და… ასე ნაბიჯ-ნაბიჯ გავიზარდეთ. ისე შევეჩვიეთ ერთმანეთს ჩვენ და პიარსკოლა, ისეთი ტკბილი გახდა, მეცადინეობაში თეთრად გათენებული ყოველი ღამე, რომ ამას ვერასდროს წარმოვიდგენდი.

რა შემძინა პიარსკოლამ?! საუკეთესო დღეები, მეგობრები, ახალი ურთიერთობები და ყველაფერი ის, რისი მიღებაც მსურდა.

რას გავაკეთებდი მომავალში ?! პიარსკოლაში ვისწავლიდი. უკვე პიარსკოლის კურსდამთავრებული რომ არ ვიყო…

რატომ ?! მოდი და ამ კითხვაზე თავად ეძიე პასუხი .

სამყარო განსხვავებული რაკურსიდან

პიარსკოლა – აკადემიური და თბილი გარემო, პროფესიონალთა გუნდი და ნიჭიერი კურსელები.

აქ დასავლური ღირებულებების მქონე პროფესიონალთა გუნდია, რომლებიც ბოლომდე გიზიარებენ  საკუთარ გამოცდილებას და გაძლევენ ცოდნას, რომელიც მხოლოდ დიპლომის ფურცლად არ რჩება და მისი გამოყენება პირველ რიგში, პრაქტიკაში შეგვიძლია.

აქ დაგაფიქრებენ ისეთ საკითხებზე, რაზეც ჯერ არ გიფიქრია. დაგანახებენ სამყაროს იმ რაკურსით, საიდანაც ჯერ არ გიცდია მისი დანახვა და რაც მთავარია, დაგარწმუნებენ, რომ შენი მომავალი მხოლოდ შენს ხელშია.

საკუთარი გამოცდილებიდან გეტყვით რომ – თუ ხარ საკუთარი თავის მაძიებელი და მუდმივად თვითგანვითარებაზე ორიენტირებული პიარსკოლა შენთვისაა.

გაიაზრე რა გინდა,  დაისახე მიზნები და მათ აუცილებლად მიაღწევ.