ნინო ჩიჩუა პიარსკოლის შესახებ

ნინო ჩიჩუა პიარსკოლის შესახებ

  1. თქვენი აზრით, რა უპირატესობები აქვს გაუ-თბილისის პიარსკოლას და რატომ უნდა ჩააბარონ აქ?

გაუ-თბილისის პიარკოლის სასწავლო პროგრამა ძალიან მრავალფეროვანი და მულტი-დისციპლინურია.  მოიცავს ყველა იმ საგანს და მიმართულებას, რაც უკავშირდება ბრენდის სტიმულირებასა და მის წარმატებით პოზიციონირებას ბაზარზე.

პრაქტიკოს ტრენერთა გუნდი და მათი მრავალწლიანი გამოცდილება საშუალებას აძლევს  სტუდენტებს, თეორიულ ცოდნასთან ერთად, პრაქტიკულ ქეისებს გაეცნონ და ასევე ეზიარონ თანამედროვე ტენდენციებს მარკეტინგისა და ციფრული კომუნიკაციების დინამიურ სამყაროში. სასწავლო პროცესი ინტერაქტიულ ხასიათს ატარებს, სადაც სტუდენტების ჩართულობა საკმაოდ მაღალია, საინტერესოა სტუდენტების მიერ გაზიარებული მაგალითების მოსმენა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და სასარგებლოა კურსის განმავლობაში შეძენილი კონტაქტები და ის ადამიანები, რომლებიც აუცილებლად გამოადგებათ სტუდენტებს მომავალ საქმიანობაში.

პიარსკოლის 12 წლიანი გამოცდილება არ არის ცოტა იმისათვის, რომ თამამად ისაუბრო გაუ-თბილისის პიარსკოლის კონკურენტულ უპირატესობასა და სიძლიერეზე.

  1. რას მიიღებს სტუდენტი თქვენი ლექციებიდან და როგორ გამოიყენებს მიღებულ ცოდნას მომავალ საქმიანობაში?

სტუდენტები გაეცნობიან მარკეტინგის ძირითად საწყისებს და შეისწავლიან იმ კონცეპტუალურ საფუძვლებსა და ანალიტიკურ ინსტრუმენტებს, რასაც სტუდენტები გამოიყენებენ თავიანთი კომპანიის მარკეტინგული სტრატეგიის ეფექტური დაგემვისა და განხორციელებისთვის.

სალექციო კურსი შედგება 3 ძირითადი კომპონენტისგან: ანალიტიკური, სტრატეგიული და ტაქტიკური მარკეტინგი.