გიორგი ბერეჩიკიძე პიარსკოლის შესახებ

გიორგი ბერეჩიკიძე პიარსკოლის შესახებ

  1. თქვენი აზრით, რა უპირატესობები აქვს გაუ-თბილისის პიარსკოლას?

პიარსკოლის უპირატესობას წარმოადგენს პრაქტიკოსი ლექტორები დიდი გამოცდილებით, კარგად შედგენილი, სტუდენტებზე მორგებული სასწავლო სტრუქტურა და საინტერესო საგნები.

  1. რას მიიღებს სტუდენტი თქვენი ლექციებიდან და როგორ გამოიყენებს მიღებულ ცოდნას მომავალ საქმიანობაში?

სტუდენტი ისწავლის ონლაინ ხელსაწყოების ოპტიმალურად გამოყენებას სოციალური მედიის მიზნების შესრულებისთვის:

  • მიზნობრივი და გაზომვადი სოციალური მედიის კამპანიების სტრატეგიის შემუშავებას და დაგეგმვას;
  • შედეგების და რეპორტების კითხვას;
  • დამოუკიდებლად განახორციელებენ  კამპანიებს  და მოახდენენ ციფრული რეკლამების ოპტიმიზაციას.