ეკო ჩუბინიძე პიარსკოლის შესახებ

ეკო ჩუბინიძე პიარსკოლის შესახებ

  1. თქვენი აზრით, რა უპირატესობები აქვს გაუ-თბილისის პიარსკოლას და რატომ უნდა ჩააბარონ აქ?

პიარსკოლა გამოირჩევა ამ სფეროში დიდი გამოცდილების მქონე პრაქტიკოსი ლექტორების სიმრავლით. შესაბამისად, სტუდენტებს გარდა თეორიული ცოდნის მიღებისა, ლექციებზე რეალური ქეისების განხილვის საშუალება აქვთ, რაც უფრო საინტერესოს და ეფექტურს ხდის სასწავლო პროცესს. ამასთანავე, თითოეული ჯგუფი ერთი გუნდია, სტუდენტებსა და ლექტორებს შორის მეგობრული და პარტნიორული ურთიერთობაა, რაც უზრუნველყოფს მათ შორის ინტერეაქციის და სწავლის ხარისხის მუდმივ განვითარებას.

  1. რას მიიღებს სტუდენტი თქვენი ლექციებიდან და როგორ გამოიყენებს მიღებულ ცოდნას მომავალ საქმიანობაში?

ბრენდინგის კურსის განმავლობაში, სტუდენტები რეალური ბრენდების დღეს მიმდინარე ქეისების მაგალითებზე გაანალიზებენ ბრენდინგის მნიშვნელობასა და დანიშნულებას. ისინი მიიღებენ პრაქტიკულ ინსტრუმენტებს, რომლებიც მათ სამომავლოდ დაეხმარება ბრენდინგის პროცესის ამოცანების განსაზღვრასა და პროექტის მართვაში. ბრენდის სტრატეგია, ვიზუალური ბრენდინგი, ვერბალური ბრენდინგი და ბრენდის გაცოცხლება სალექციო კურსის ძირითადი კომპონენტებია. თითოეული მათგანი სტუდენტებს შეუქმნის ცხად წარმოდგენას რა საშუალებებით უნდა შექმნან და მართონ ბრენდები.

  1. რას ურჩევდით მათ, ვინც ახლა აკეთებს პიარსკოლაზე არჩევანს?

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროში წარმატებისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი კომპონენტი ინდუსტრიაში მომუშავე წარმატებულ ადამიანებთან მჭიდრო ურთიერთობების ჩამოყალიბება და არსებული ტრენდების ცოდნაა. ამასთანავე, სწავლის პროცესში მნიშვნელოვანია სტუდენტების პრაქტიკულ სამუშაოებში ჩართულობა. ჩემი რჩევა იქნება, მომავალმა სტუდენტებმა სწორედ ამ საკითხებზე მოიძიონ ინფორმაცია და ამ კრიტერიუმების გათვალისწინებით მიიღონ გადაწყვეტილება არჩევანის გაკეთების დროს.