წარმატებული და პრაქტიკოსი ლექტორებისგან შემდგარი გუნდი

სარეკომენდაციო წერილი ყველაზე წარმატებულ სტუდენტებს

20% თეორია, 80% პრაქტიკა

გადახდის მოქნილი ფორმა-გადახდა 3 ეტაპად

ეფექტური კომუნიკაციები
მარკეტინგი
მარკეტინგული კვლევა
ბრენდინგი
პიარი
სოციალური მედია
ამბის თხრობის ხერხები
ივენთმენეჯმენტი
მედია მენეჯმენტი
რეკლამა და მედია დაგეგმარება
ვიზუალური კომუნიკაცია
ბითიელი