COVID-19 შემოქმედებითად

#culturematters

2020 წელი ისტორიაში შევა, როგორც დიდი კრიზისის და გამოწვევების პერიოდი. ასე მგონია, პანდემია ყველას და ყველაფერს შეეხო – კონკრეტული ადამიანებიდან გლობალურ ინდუსტრიებამდე.

თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე, ერთ-ერთმა პირველმა პანდემიის დარტყმა ზუსტად შემოქმედებითმა ინდუსტრიებმა განიცადეს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ცხადია, არც საქართველო გახდა გამონაკლისი. პირიქით, ჩვენს ქვეყანაში კრიზისის შედეგები გაცილებით უფრო სავალალოა, ვიდრე ევროპის სხვა ქვეყნებში.

გარდა იმისა, რომ დიდი ქვეყნები, როგორიცაა აშშ, გერმანია, საფრანგეთი, პორტუგალია, დიდი ბრიტანეთი და სხვა, დაუყოვნებლივ გადავიდნენ ანტიკრიზისული გეგმის შესრულებაზე, პარალელურად არაერთმა სახელმწიფო უწყებამ თუ კერძო ფონდმა დაიწყო იმის გამოკვლევა, თუ რა ზარალი მიაყენა პანდემიამ შემოქმედებითი ინდუსტრიების სფეროს, რა არის სამოქმედო გეგმა და როგორი იქნება პოსტ-კრისიზუსული პერიოდი.

რატომაა მნიშვნელოვანი ორივე პროცესის პარალელურად განხორციელება? პასუხი მარტივია.

მოდით გავიხსენოთ, რა არის შემოქმედებითი ინდუსტრიები. საქართველოს კულტურის სტრატეგია 2025-ის თანახმად, ეს არის „სექტორი, რომელიც ახორციელებს მხატვრული და შემოქმედებითი ხასიათის პროდუქტისა და მომსახურების წარმოებასა და გავრცელებას, განურჩევლად მათი კომერციული ღირებულებისა, და სხვადასხვა ინდუსტრიულ საქმიანობას, რომელიც შემოქმედებით და მხატვრულ ძალისხმევას ემყარება, ან/და იყენებს კულტურას, როგორც რესურსს ინდუსტრიული პროდუქტის შექმნაში“.

აქ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ შემოქმედებითი ინდუსტრიები მრავალფეროვანი კულტურული პროდუქტის შექმნით ავითარებს კულტურის ეკონომიკას და გლობალურად, ნებისმიერი ქვეყნის კეთილდღეობას და წინსვლას უწყობს ხელს. ამ პროცესის მსოფლიო ლიდერია დიდი ბრიტანეთი, სადაც შემოქმედებითი ეკონომიკის შემოსავალი წელიწადში დაახლოებით 111 მილიარდ გირვანქა სტერლინგს უტოლდება (საშუალოდ 12%). კოსმიური, და ამავდროულად სრულიად რეალისტური ციფრებია.

შედარებისთის, 2017 წლის იუნესკოს რეპორტის თანახმად, საქართველოში კულტურის ეკონომიკა საერთო შემოსავლის 2.8% შეადგენდა. და ეს ციფრი ვერ იქნება ბევრად გაზრდილი მიმდინარე პერიოდისთვის.

კვლევის შედეგები

საქართველოს მთავრობისთვის ანტი-კრიზისული გეგმის ბოლო პუნქტში შემოქმედებითი საქმიანობა „ყველა სხვა საქმიანობასთან“ ერთადაა მოხსენიებული. დამეთანხმებით, შემოქმედებითი სექტორის ყოველგვარი პრიორიტეტებიდან ამოღება დიდი საფრთხის შემცველია.

იმის გასარკვევად, როგორი გავლენა იქონია გლობალური პანდემიით გამოწვეულმა კრიზისმა საქართველოს შემოქმედებითი სფეროს სექტორზე, ოთხმა კულტურის ლიდერმა (ლევან გელიაშვილი, ზვიად ელიზიანი, ელენე მეჩითოვა და ნინო წითლანაძე) საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით, შევიმუშავეთ კითხვარი – „COVID-19-ის გავლენა შემოქმედებით ინდუსტრიებზე“.

კვლევა 30 მარტიდან 28 აპრილის ჩათვლით მიმდინარეობდა. გამოიკითხა 81 ადამიანი, შემოქმედებითი ინდუსტრიის სხვადასხვა მიმართულებიდან. აქედან 63% – ხელოვანები და 33,3% – არტ მენეჯერები და კულტურის ლიდერი.

საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ კრიზისმა სექტორის წარმომადგენლების უდიდესი ნაწილი გაურკვევლობის წინაშე დააყენა. 23% აცხადებს, რომ საქმიანობის ადაპტირების გეგმა არ აქვს იმ დროს, როცა 53% ჯერ ჩამოყალიბებულიც არ არის.

მთლიანობაში, კვლევის შედეგები, ერთდროულად მოსალოდნელიც იყო და მოულოდნელად პესიმისტურიც.

 1. გამოკითხულთა 44.7% შემოსავლის გარეშე დარჩა;
 2. 45.7% ხელოვანს შემოსავლის სხვა ალტერნატიული წყარო არ აქვს;
 3. 71.6% აცხადებს, რომ აპრილი-ივნისის თვეში დაგეგმილი ყველა შემოქმედებითი აქტივობის გადადება მოუწია;
 4. ყველაზე ხშირად, გადადებულ ან გაუქმებულ პროექტებში მოიაზრებიან ფესტივალები (27.9%), მუსიკოსები (14.7%) და გამოფენები (7.3%)
ონლაინი თუ არაფერი?

პანდემიამ ადამიანების ცხოვრების წესი შეცვალა, და ერთ-ერთი მთავარი გლობალური ტენდენციაა საქმიანობის მაქსიმალურად ონლაინ სივრცეში გადატანა. ჩვენ ვკითხეთ კვლევის რესპონდენტებს, რამდენად შესაძლებელია მათი პროექტების ონლაინში გადატანა.

შედეგად, 46.9% აცხადებს, რომ სამომავლოდ შესაძლებელია მათი პროექტების გარკვეული ფორმით ტრანსფორმირება, 45,7% კი ამბობს, რომ მათი საქმიანობის ფორმატის შეცვლა შეუძლებელია. და მხოლოდ 7,4%-თვის საქმიანობის ვირტუალიზაცია სრულად შესაძლებელია.

აქედან გამომდინარეობს გამოკითხულთა 21.8% მოსაზრება, რომ ერთერთი გამოსავალია ონლაინ პლატფორმების შექმნა, სადაც არტისტები თვითრეალიზებას შეძლებენ, გარკვეული თანხის მიღების სანაცვლოდ.

მთლიანობაში, კვლევიდან გამომდინარე, ანტიკრიზისული ზომები სფეროს წარმოადგენლებს ასე ესახებათ: ფულადი დახმარება სახელმწიფოს მხრიდან (32%), ახალი საგრანტო კონკურსები, რომელიც არსებულ რეალობას მოერგება (28%),  საგადასახადო შეღავათები (4.6%) და ა.შ.

სრულად კვლევის შედეგებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ბმულზე:

https://cutt.ly/iycnrnN

შემოქმედებითი კომუნიკაცია

2020 წლის მარტში კულტურის ლიდერთან, ფესტივალ Black Sea Sound და გალერეა ART UP-ის დამფუძნებელთან ლევან გელიაშვილთან ერთად შევქმენით ონლაინ პლატფორმა „შემოქმედებითი ინდუსტრიების გამოწვევები“, რომელიც დღეისთვის სფეროს 500-მდე წარმოამდგენელს აერთიანებს.

ესაა სივრცე, სადაც ინდუსტრიის წარმომადგენლებს, სფეროს ირგვლივ, როგორც კონკრეტული პრობლემების, ისე საერთო გამოწვევების გაზიარების შესაძლებლობა და მათი გადაჭრის გზებზე ერთობლივად მსჯელობის შესაძლებლობა აქვთ. კველვა „COVID-19-ის გავლენა შემოქმედებით ინდუსტრიებზე“ კი ჯგუფის პირველი ინიციატივა გახდა.

ყველა ექსპერტი და პროფესიონალი თანხმდება, რომ პანდემიის დასრულების შემდეგ პოსტ-კრიზისული პერიოდი კიდევ უფრო რთული და გამოწვევებით სავსე იქნება. სფეროს პროფესიონალებს შორის აქტიური აზრთა მიმოცლვა და სხვა დაინტერესებულ სექტორებთან დაკავშირება (როგორიცაა ბიზნეს სექტორი, სტარტაპერები, მედია, სტუდენტები) ეფექტური გადაწყვეტილებების მისაღებად, პოსტ-კრიზისულ პერიოდს თუ არ შეამსუბუქებს, უფრო ცხადს მაინც გახდის. თუ თვლით, რომ შემოქმედებითი ინდუსტრიების გამოწვევები თქვენი გამოწვევებიცაა, შემოგვიერთდით:

https://www.facebook.com/groups/217748876091631/

მარკეტინგული კვლევის მნიშვნელობა ბიზნესში და რატომ უნდა იცოდეთ მეტი მის შესახებ!

ბიზნესის წარმატებულად მართვა და ზრდა დამოკიდებულია იმაზე, თ`უ რამდენად კარგად იცნობთ მომხმარებლებს. მას შემდეგ, რაც ნათელი სურათი გაქვთ, თუ რა მიზნები, საჭიროებები და ღირებულებები აქვთ მომხმარებლებს, მით უფრო შეგიძლიათ ბიძგი მისცეთ მათ, იყიდონ თქვენი პროდუქტი თუ სერვისი.

მარკეტინგული კვლევა ერთ-ერთი საუკეთესო მეთოდია მომხმარებელთა შესასწავლად. ის გაძლევთ იმ მონაცემებს, რომლებსაც შეუძლიათ თქვენი მარკეტინგული სტრატეგიის სწორი ფორმირება, რაც მარკეტინგსა და გაყიდვებს მეტად ეფექტურს ხდის.

გარდა ამისა მარკეტინგული კვლევა გეხმარებათ:

 • კომუნიკაციის გაუმჯობესებაში
 • შესაძლებლობების განსაზღვაში
 • რისკების შემცირებაში

მარკეტინგული კვლევა მნნიშვნელოვანია იმის შესაფასებლად, თუ რა მუშაობს და რა არ მუშაობს თქვენს ბიზნესმოდელში. ის მოიცავს კვლევებს სამიზნე ბაზრებისა და იმ სისტემების შესახებ, რომლებიც გავლენას ახდენენ თქვენს მარკეტინგულ გადაწყვეტილებებზე.

მარკეტინგული კვლევა ყველა იმ ასპექტს აკვირდება, რომელსაც 4P მოიცავს: პროდუქტს, ფასს, ადგილსა და პრომომუშენს. ეს კი მოიცავს:

 • საზოგადოებასთან ურთიერთობას
 • დისტრიბუციის მეთოდებს
 • ახალი პროდუქტების/სერვისების განვითარებას
 • პრომოციასა და რეკლამას
 • ფასთა დაწესებას
 • ბაზრის მდგომარეობას
 • ბრენდინგს

მარკეტინგული კვლევა გვეხმარება გავიგოთ არა მხოლოდ მომხმარებელთა სურვილები, არამედ რამდენად წარმატებით უკავშირდება და ამყარებს ბიზნესი მათთან კომუნიკაციას. ის გვეხმარება გამოვავლინოთ პრობლემები და შესაძლებლობები, დავხვეწოთ სისტემები და შევაფასოთ არსებული მარკეტინგული სტრატეგია.

როგორ უნდა აწარმოოთ კვლევა თქვენი ბიზნესისთვის:

მარკეტინგული კვლევა მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზისთვის შემდეგ საფეხურებს გადის:
 • პრობლემის განსაზღვრა. განსაზღვრეთ თუ რაზე უნდა ფოკუსირდეს კვლევა. იმის ცოდნა, თუ რა კითხვებზე ცდილობთ პასუხის გაცემას, დაგეხმარებათ კვლევის სტრუქტურის ეფექტურ ჩამოყალიბებაში.
 • განსაზღვრეთ ბიუჯეტი და ვადები. რამდენის დახარჯვა შეგიძლია კვლევის პროცესზე? რა ვადებში გჭირდება რომ მზად გქონდეს მონაცემები? როგორც ყველა სტრატეგია, რომელსაც ბიზნესის განვითარებისთვის იყენებთ, კვლევაც თქვენს ხელთარსებული და მისაწვდომი რესურსების ფარგლებში უნდა ჩატარდეს. თუმცა, შესაძლებელია ის კითხვები, რომელზეც პასუხის გაცემასაც ცდილობთ, იმდენად მნიშვნელოვანი იყოს თქვენთვის, რომ ბიუჯეტის გამოყოფას ყოვლისმომცველი შედეგების მისაღებად ნამდვილად იმსახურებდეს.
 • განსაზღვრე მეთოდები და საჭიროებები. განსაზღვრე თუ რა მონაცემები უნდა შეაგროვო და როგორ შეძლებ ამას. მაგალითად, არსებობს მათ შესაგროვებლად რამდენიმე ვარიანტი: დაკვირვება, გამოკითხვები, სატელეფონო ზარები, ფოკუს ჯგუფები.
 • განსაზღვრეთ შერჩევის მეთოდი. როგორ უნდა აარჩიოთ კვლევაში მონაწილე პირები? შესაძლოა შემთხვევითი შერჩევის მეთოდით მოსახლეობისგან ამოარჩიოთ ის ჯგუფი, რომელსაც საერთო ცხოვრების სტილი აქვს და მათზე დაფუძნებით შეძლებთ მონაცემთა განზოგადებას. ან შესაძლებელია თავად თქვენი მომხმარებლებისგან მიიღოთ გარკვეულ კითხვებზე პასუხები. მოკლედ, შექმენით გეგმა კვლევაში მონაწილე პირების იდენტიფიცირებისა და მათთან კონტაქტისთვის.
 • დაგეგმეთ მონაცემთა ანალიზის პროცესი. გადაწყვიტეთ, როგორ უნდა გაანალიზოთ მიღებული მონაცემები. გაანალიზე: რაოდენობრივი მონამცემები გჭირდება სტატისტიკური ანალიზისთვის თუ თვისებრივი მონაცემები უფრო დიდი სურათის დასანახად? გამოიყენებ რაიმე პროგრამულ უზრუნველყოფას თუ მონაცემთა ანალიზს ხელით გააკეთებთ? გამოყავით დრო იმისთვის, რომ შეისწავლოთ სხვადასხვა მეთოდები ანალიზისთვის, რათა იპოვოთ ის ერთი, რომელიც ყველა თქვენს კითხვაზე გაპოვნინებთ პასუხს.
 • მონაცემთა შეგროვება. მას შემდეგ, რაც გეცოდინებათ რა კითხვებზე ეძებთ პასუხს, განსაზღვრავთ კვლევის მეთოდს პასუხების მოსაძიებლად განსაზღვრული ბიუჯეტისა და ვადების ფარგლებში, დრო დგება რომ შეაგროვოთ მონაცემები. ბევრი ბიზნესი სხვადასხვა კვლევის კომპანიებთან ან კონსულტანტებთან თანამშრომლობენ კვლევის წასამართად.
 • მონაცემთა ანალიზი. არ აქვს მნიშვნელობა, რამდენად მარტივია მიღებული მონაცემები, თქვენ აუცილებლად დაგჭირდებათ კონკრეტული მეთოდები ანალიზისთვის, რათა დარწმუნდეთ, რომ კარგად გესმით, თუ რას გეუბნებათ ეს მონაცემები. ანალიზის მეთოდები, რომლებსაც გამოიყენებთ, დამოკიდებული იქნება შეგროვებული მონაცემების ტიპზე. ეს ასევე უნდა მოხდეს შეცდომების ანალიზისას, რომლებიც შესაძლოა მოხდეს შერჩევის, მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზის საფეხურებზე.
 • შექმენი რეპორტი. კვლევის საბოლოო პროცესი რეპორტის შექმნაა იმ მიგნებებზე, რომლებიც კვლევის შედეგად გამოვლინდა. რეპორტში ასახული უნდა იყოს კვლევის მთლიანი პროცესი – პრობლემის იდენტიფიცირების საფეხურიდან მონაცემთა ანალიზის შედეგებამდე.

პიარსკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსის ფარგლებში მარკეტინგულ კვლევას 2 სალექციო დღე ეთმობა, რომლის ფარგლებშიც შეისწავლით:

 • რა არის მარკეტინგული კვლევები, კვლევის მეთოდები
 • როგორ ხდება რაოდენობრივი და თვისებრივი მეთოდების შედარება
 • რაოდენობრივი კვლევების მეთოდებს
 • მედიაკვლევებს
 • ხარისხობრივი კვლევის მეთოდებს
 • კვლევის ექსპერიმენტული მეთოდებს
 • კვლევის კონკრეტული მეთოდების არჩევის კრიტერიუმებს
 • კვლევით კომპანიასთან ურთიერთობას
 • კვლევის დროს დაშვებულ შეცდომებს