ამბის თხრობა და მისი მნიშვნელობა მარკეტინგში

ამბის თხრობა მარკეტინგში ნარატივის მეშვეობით მომხმარებლისთვის გარკვეული მესიჯის მიწოდებას გულისხმობს. მის მიზანს, მაყურებლისთვის თუ მკითხველისთვის იმ შეგრძნებების გაჩენა წარმოადგენს, რაც მათ შთააგონებს განახორციელონ გარკვეული ქმედებები. ამბის თხრობა სხვადასხვა სახითაა შესაძლებელი: ისტორიები შეგიძლიათ გადმოსცეთ ფოტოებში, ვერბალურად ან წერილობით. ისინი შეგიძლიათ გაავრცელოთ სხვადასხვა არხებით – დაწყებული სოციალური მედიით, დასრულებული ბილბორდებით.

ამბის თხრობა ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური გზაა, რომელიც საშუალებას აძლევს მარკეტერებს გააცოცხლონ ბრენდი. მისი მეშვეობით მარკეტერები ძლიერ ემოციურ კავშირს ამყარებენ მომხმარებელსა და ბრენდს შორის.  ისინი იდენტობას ანიჭებენ ბრენდს და ამით მომხმარებელს მრავალფეროვან გამოცდილებას ანიჭებენ. მსოფლიოს უდიდესმა ბრენდებმა კი კარგად იციან, თუ რამხელა ძალა აქვს ამბის თხრობას მარკეტინგში.

ისტორიებს შეუძლიათ მოახდინონ ძლიერი ზეგავლენა ჩვენზე. ამის ძალიან კარგი მაგალითია Apple watch. 

2018 წელს Apple-მა გამოაქვეყნა Youtube ვიდეო სათაურად “Apple watch – რეალური ისტორიები”. ვიდეოში ასახული იყო რეალური ისტორიები, თუ როგორ გადაარჩინა 4 ადამიანი სიკვდილს Apple watch-მა.

ასეთი ისტორიები მომხმარებელს უჩვენებს იმ გავლენას, რასაც ზოგიერთი პროდუქტი ახდენს ჩვენზე. ეს კი მათ ეხმარება გაანალიზონ, თუ რა სარგებელი აქვს ამ პროდუქტს და როგორ გააუმჯობესებს ის მათ ცხოვრებას.

https://www.youtube.com/watch?v=0tqB4jnCxqA

 

 

ეს არის ის, რისკენაც ყველა ბრენდი უნდა ისწრაფვოდეს. მოტევი ისტორია, რომელშიც მომხმარებელი ამოიცნობს საკუთარ თავს,  დაინახავს თუ რატომ ვერ გაძლებს შენი პროდუქტის გარეშე, ან რამდენად კარგად იქნება თუ კი შენს პროდუქტს ან სერვისს მოიხმარს. სწორედ ესაა ამბის თხრობის ძალა..