თეა გველესიანი

„პარტნიორები – საქართველო“-ს ტრენერი/კონსულტანტი.

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომისა და ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის მიმართულების დოქტორანტი/ლექტორი.

ინტერაქტიული სწავლების 20 წლიანი გამოცდილების ფარგლებში მას ჩატარებული აქვს მრავალი ტრენინგი შემდეგ თემებზე: ეფექტური კომუნიკაცია, პრეზენტაციის ტექნიკა, საჯარო გამოსვლა, მოლაპარაკებები, გუნდური მუშაობა, კონფლიქტების მართვა, ფასილიტაცია, მრავალფეროვნების მართვა, ადვოკატირება, ეფექტური მომსახურება, გაყიდვა და სხვა.

პიარსკოლაში 2007 წლიდან უძღვება ეფექტური კომუნიკაციის კურსს.