თბილისის პიარსკოლის პრომოუშენ კამპანია ინტერნეტში მიმდინარეობს

თბილისის პიარსკოლამ დაიწყო 2009 წლის იანვრის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების სასწავლო კურსის ინტერნეტ პრომოუშენი. ამისათვის გამოყენებულია ინტერნეტ საიტები: www.avoe.ge, www.presa.geდა www.eva.ge.