ვიზუალური მარკეტინგი

ვიზუალური მარკეტინგი პიარსკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსის საგანია. მინი კურსს პიარსკოლაში 3 სალექციო დღე, ჯამში 9 საათი ეთმობა, რომლის დროსაც სტუდენტები შეისწავლიან:

  • რა მნიშვნელობა აქვს ვიზუალს და როგორ იქმნება ვიზუალური პროდუქტი
  • ვიზუალურ მანიპულაციებს
  • გამოსახულების სტილსა და ფორმას
  • ვიზუალის განვითარების ეტაპებს
  • ვიზუალის ფილოსოფიას
  • ვიზუალის ენასა და გამოსახულების შექმნის გრამატიკას
  • ვიზუალით ამბის თხრობას
  • ვიზუალის დრამატურგიას
  • ფსიქოლოგიასა და ფერებს ვიზუალში
  • რა მნიშვნელობა აქვს სხვადასხვა ხედს, როდესაც იქმნება საეკრანო თუ სხვა სახის გამოსახულება