ვიზუალური მარკეტინგი -

ვიზუალური მარკეტინგი

ვიზუალური მარკეტინგი

ვიზუალური მარკეტინგი პიარსკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსის საგანია. მინი კურსს პიარსკოლაში 2 სალექციო დღე, ჯამში 6 საათი ეთმობა, რომლის დროსაც სტუდენტები შეისწავლიან:

🔹რა მნიშვნელობა აქვს ვიზუალს და როგორ იქმნება ვიზუალური პროდუქტი

🔹ვიზუალურ მანიპულაციებს

🔹გამოსახულების სტილსა და ფორმას

🔹ვიზუალის განვითარების ეტაპებს

🔹ვიზუალის ფილოსოფიას

🔹ვიზუალის ენასა და გამოსახულების შექმნის გრამატიკას

🔹ვიზუალით ამბის თხრობას

🔹ვიზუალის დრამატურგიას

🔹ფსიქოლოგიასა და ფერებს ვიზუალში

🔹რა მნიშვნელობა აქვს სხვადასხვა ხედს, როდესაც იქმნება საეკრანო თუ სხვა სახის გამოსახულება