სექტემბრის კურსების ორი ჯგუფი დაკომპლექტებულია

გაუ თბილისი პიარსკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების სექტემბრის მე-2 ჯგუფის დაკომპლექტება დასრულდა. მიმდინარეობს მესამე ჯგუფში სწავლის მსურველთა რეგისტრაცია.