პიარსკოლაში სწავლა დაიწყო

28 სექტემბერს პიარსკოლაში სწავლა დაიწყო. პიარისა და ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსის ფარგლებში სტუდენტები პიარსა და მის მომიჯნავე სფეროებს შეისწავლიან, მიღებულ ცოდნას კი ინდივიდუალური ტესტისა და ჯგუფური პრეზენტაციების სახით სადიპლომო გამოცდის სახით ჩააბარებენ. კურსდამთავრებულებს გაუ-თბილისი პიარსკოლის სერტიფიცირებული დიპლომები გადაეცემათ. პროგრამის 3 საუკეთესო სტუდენტი ამასთანავე მიიღებს ყველა ლექტორის მიერ ხელმოწერილ სარეკომენდაციო წერილს.