პიარსკოლაში პროექტების მართვის კურსი დასრულდა

29 აპრილს, პიარსკოლაში კურსის ”პროექტების მართვა – სტრატეგიული მენეჯმენტიდან კონკრეტული ამოცანების განხორციელებამდე” გამოსაშვები საღამო გაიმართა. მოკლევადიანი კურსი, რომელიც 12 სალექციო დღეს, 36 საათს შეადგენდა დაჯიდოვების ცერემონიალით დასრულდა. კურსის ლექტორმა – ალექსანდრე მარგიშვილმა მსმენელებს გაუ თბილისი პიარ სკოლის სერტიფიკატები გადასცა.