პიარსკოლაში კურსი GOVERNMENT 2.0. დასრულდა

29 ივნისს, პიარსკოლაში კურსი ”Government 2.0. – საზოგადოებასთან ურთიერტობის წარმატებული მოდელი საჯარო უწყებებისთვის” დასრულდა. საქართველოს მთავრობა 2.0. -ის პიარის განმახორციელებელმა ერთეულმა 7 დღის განმავლობაში რამდენიმე საინტერესო ქცევის შეცვლის კამპანია ჩაატარა. გამოსაშვებ საღამოზე კურსდამთავრებულებს კურსის ლექტორებმა კონსტანტინე მაღრაძემ და იოსებ გალუმაშვილმა გაუ თბილისი პიარსკოლის სერტიფიკატები გადასცეს.