პიარსკოლაში გამოცდები ჩატარდა

პიარსკოლაში გამოცდები წარმატებით დასრულდა. სტუდენტების 95%-მა, სერტიფიცირებული დიპლომის მისაღებად საჭირო 120 ქულიანი ზღვარი, გადალახა. შეგახსენებთ, რომ ტესტი  100 ქულიანი, ხოლო ჯგუფური პრეზენტაციები  50 ქულიანი სისტემით ფასდებოდა.