პიარსკოლის სოციალურ პლატფორმას issuu.com დაემატა

პიარსკოლა დოკუმენტების განსათავსებლად scribd-ის გარდა issuu.com-ს გამოიყენებს. ახალი სოციალური ქსელი ერთგვარი ბიბლიოთეკის შექმნის საშუალებას იძლევა. ატვირთული ფაილები თავსდება თაროებზე, თითოეული ჩანაწერის თუ დოკუმენტის პოვნა კი როგორც სახელის, ასევე მისი ვიზუალური მაჩვენებლის მიხედვით არის შესაძლებელი. პიარ სკოლის მისამართი აღნიშნულ საიტზე შემდეგია: http://issuu.com/prschool.