პიარ სკოლაში სწავლა დაიწყო

2 და 3 აპრილს გაუ–თბილისის პიარსკოლაში სწავლა ორმა ჯგუფმა დაიწყო. ერთ ჯგუფი პიარის სფეროში მოღვაწეები, ხოლო მეორე ჯგუფი სფეროთი დაინტერესებული პირებით არის დაკომპლექტებული.