პიარ სკოლაში პროექტების მართვის კურსი დაიწყო

28 ნოემბერს პიარსკოლაში პროექტების მართვის კურსი დაიწყო. მსმენელები 1 თვის განმავლობაში შეისწავლიან სტრატეგიული მენეჯმენტიდან კონკრეტული ამოცანების განხორციელებამდე პროექტების ეფექტიანი მართვის ტექნიკას, განიხილავენ რეალურ მაგალითებს და მოამზადებენ საგამოცდო პრეზენტაციას.