თბილისის პიარსკოლის პრეზენტაცია გაუში

13 აპრილს, ქართულ–ამერიკულ უნივერსიტეტში, სპეციალურად გაუ-ს სტუდენტებისთვის ჩატარდა თბილისის პიარსკოლის პრეზენტაცია, რომელსაც უძღვებოდნენ სოსო გალუმაშვილი და მაია ძირკველიშვილი.