თბილისის პიარსკოლაში ღია კარის დღე გაიმართა

25 მარტს, ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში თბილისის პიარსკოლის ღია კარის დღე გაიმართა, სადაც დამსწრე საზოგადოებას გააცნეს სასწავლო მეთოდიკა და მიმართულებები.