მსმენელები სურვილის შესაბამისად ინტეგრირებული მაკრტინგული კურსის ცალკეულ საგნებს დაესწრებიან

მსმენელებს შესაძლებლობა ექნებათ ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების სამთვიან სასწავლო კურსში შემავალი 10 საგნიდან აირჩიონ მათთვის სასურველი  და მისი  გავლის შემდეგ მიიღონ დამადასტურებელი საბუთი კურსის მოსმენის შესახებ