მინი კურსები პიარსკოლაში

პიარსკოლა მიმდინარე ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსის 10 საგნიდან თქვენთვის სასურველის არჩევისა და შეძენის შესაძლებლობას გაძლევთ. მინი კურსის გავლის შემთხვევაში მსმენელებს გადაეცემათ გაუ თბილისის პიარსკოლის სერტიფიკატი შესაბამისი საგნის დასახელებით.