კახა მაღრაძის სამაგიდო წიგნის პრეზენტაცია პიარსკოლაში გაიმართა

ოთხშაბათს, 18 ნოემბერს, 17.30 წუთზე, პიარ სკოლაში კახა მაღრაძის სამაგიდო წიგნის ,,სტრატეგიული მიდგომა წარმატებული საზოგადოებასთან ურთიერთობისთვის” პრეზენტაცია გაიმართა. სამაგიდო წიგნში საუბარია საზოგადოებასთან ურთიერთობის ტექნოლოგიებზე, მეთოდებსა და უპირატესობებზე. პუბლიკაცია მოიცავს რეკომენდაციებსა და სამოქმედო გეგმის მოდელებს პოლიტიკური პიარით დაინტერესებული ადამიანებისთვის.