იანვრის კურსებზე მიღება დაიწყო

გაუ–თბილისის პიარსკოლამ დაიწყო სტუდენტების მიღება იანვრის ინტეგრირებულ მარკეტინგულ კომუნიკაციების სასწავლო კურსზე. სწავლა პიარსკოლაში 26 იანვარს დაიწყება.