გაუ–თბილისის პიარსკოლაში იანვრის კურსებზე სწავლა დაიწყო

25 და 26 იანვარს, თბილისის პიარსკოლაში ორმა ჯგუფმა სწავლა დაიწყო. წინა კურსებისგან განსხვავებით სწავლის განგრძლივობა 13 კვირით განისაზღვრა, რაც მსმენელებს საშუალებას მისცემს უფრო  ღრმად შეისწავლონ ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები.