გაუ–თბილისის პიარსკოლაში სწავლა იწყება

22 სექტემბერს გაუ–თბილისის პიარსკოლაში სწავლა იწყება. სტუდენტები სამი თვის მანძილზე შეისწავლიან ინტეგრირებულ მარკეტინგულ კომუნიკაციებს და დაეუფლებიან ახალ პროფესიას.