აპრილის კურსებზე მიღება დაიწყო

გაუ–თბილისის პიარსკოლამ დაიწყო სტუდენტების მიღება აპრილის ინტეგრირებულ მარკეტინგულ კომუნიკაციების სასწავლო კურსზე. სწავლა პიარსკოლაში 21 აპრილს დაიწყება.