თეა გველესიანი -

თეა გველესიანი

თეა გველესიანი

ეფექტური კომუნიკაციები


პარტნიორები საქართველოს ტრენერი

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომისა და ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის მიმართულების დოქტორანტი/ლექტორი, „პარტნიორები – საქართველო“-ს ტრენერ/კონსულტანტი.

ინტერაქტიული სწავლების  20 წლიანი გამოცდილების ფარგლებში მას ჩატარებული აქვს მრავალი ტრენინგი შემდეგ თემებზე: ეფექტური კომუნიკაცია, პრეზენტაციის ტექნიკა,  საჯარო გამოსვლა, მოლაპარაკებები, გუნდური მუშაობა, კონფლიქტების მართვა, ფასილიტაცია, მრავალფეროვნების მართვა, ადვოკატირება, ეფექტური მომსახურება და გაყიდვა და სხვა.

პიარსკოლაში 2007 წლიდან უძღვება ეფექტური კომუნიკაციის კურსს.