საკომუნიკაციო გეგმა -

საკომუნიკაციო გეგმა

საკომუნიკაციო გეგმა

პიარსკოლის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების კურსის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საგანია “საკომუნიკაციო გეგმა”, რომელსაც 2 სალექციო დღე ეთმობა და მის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან:

🔹როგორ ხდება კამპანიის დაგეგმვა (კამპანიის ეტაპები, სიტუაციის ანალიზი, SWOT ანალიზი, მიზნებისა და ამოცანების განსაზღვრა, აუდიტორია, ტარგეტინგის მატრიცა)

🔹როგორ ხდება კამპანიის შეფასება (აქტივობები, საქმიანობის მიმართულებები, მედიასთან ურთიერთობა, ინტერნეტკომუნიკაცია, პირდაპირი კომუნიკაცია, საინფორმაციო მასალები, სოციალური პასუხისმგებლობა, შეფასება და ანგარიშგება)

Share Button