დიპლომების გადაცემის ცერემონიალი_04.05.19 -

დიპლომების გადაცემის ცერემონიალი_04.05.19