დიპლომების გადაცემის ცერემონიალი 17.07.18 -

დიპლომების გადაცემის ცერემონიალი 17.07.18