დიპლომების გადაცემის ცერემონია_06.07.19 -

დიპლომების გადაცემის ცერემონია_06.07.19