პიარსკოლა შემოდგომის კურსზე მიღებას აცხადებს

პიარსკოლაში ზამთრის კურსი დასრულდა
April 27, 2016
პიარსკოლის გაზაფხულის სეზონი დასრულდა
July 30, 2016

პიარსკოლა შემოდგომის კურსზე მიღებას აცხადებს

პიარსკოლაში შემოდგომის სეზონზე რეგისტრაცია დაიწყო. კურსი “პიარი და ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები” 26 სექტემბერს დაიწყება. 3-თვიანი პროგრამის ფარგლებში, მსმენელები 13 საგანს შეისწავლიან. კურსის დასასრულს სტუდენტები 2 ტიპის გამოცდას ჩააბარებენ, რის საფუძველზეც გაიცემა გაუ-თბილისი პიარსკოლის სერტიფიცირებული დიპლომი.