დიპლომების გადაცემის ცერემონიალი 29.07.17 -

დიპლომების გადაცემის ცერემონიალი 29.07.17