დიპლომების გადაცემის ცერემონიალი 23.07.15 -

დიპლომების გადაცემის ცერემონიალი 23.07.15