დიპლომების გადაცემის ცერემონიალი 30.07.16 -

დიპლომების გადაცემის ცერემონიალი 30.07.16