დიპლომების გადაცემის ცერემონიალი 27.12.14 -

დიპლომების გადაცემის ცერემონიალი 27.12.14