დიპლომების გადაცემის ცერემონიალი 05.05.18 -

დიპლომების გადაცემის ცერემონიალი 05.05.18